De Zwarte

 

 

 

De Zwarte

Over de site

Links

Contact

 

 

 

De radikale en wijdverspreide onteigening van gebouwen door de kraakbeweging creëerde zowel letterlijk als figuurlijk  ruimte voor de “beweging van tachtig”. Deze “beweging van tachtig” vormde een netwerk van sociale en politieke veelheid. Er werd geëxperimenteerd met nieuwe vormen van wonen (woongroepen) en werken (zelfbeheer). Het gecreëerde netwerk van vrijruimten stond weer in directe relatie met nieuwe vormen van linkse politiek, waarin radikale kritiek en direct actie nauw met elkaar verweven waren.

De Zwarte was zowel een product van de “beweging van tachtig” als dat het er mede vorm aan heeft gegeven. Het doel van deze site is dan ook tweeledig: het online beschikbaar maken van het tijdschrift De Zwarte, als doel in zichzelf, als wel het geven van een inkijk in de “beweging van tachtig”. Dit is natuurlijk een specifieke inkijk, aangezien De Zwarte slechts één van de vele uitdrukkingsvormen was van deze beweging. Onze hoop is dan ook dat andere initiatieven zullen volgen, en de “beweging van tachtig” zich op deze wijze online manifesteert, zichzelf laat kennen en doorgeeft aan nieuwe generaties en bewegingen. Levende geschiedschrijving.

Vooralsnog is deze site in ontwikkeling. Nog niet alle nummers zijn online beschikbaar. Maar wie deze site zo nu en dan bezoekt, zal ontdekken dat het aantal nummer dat online staat langzaam maar zeker toeneemt.